Mart 2007 için arşiv

BİYOİNFORMATİK ÜZERİNE

İnsanoğlu tarihi boyunca sürekli gelişme, geliştirme çabası içinde olmuştur. Bu çabaların asıl hedefi insanın refah ve mutluluğunu artırmaktır. Dolayısıyla gelişme süreci insandan kaynaklanan ve sonunda yine insana ulaşan bir döngüdür. Bu süreç insan zekası, bilim ve teknolji ögeleri arasındaki sebep-sonuç ilişkileri ile olur ve gelişir (1). Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde bilimin çok hızlı ilerlemesi insanların üzerine büyük bir bilgi yükü getirmiştir. Zaman içerisinde artan bilginin bir şekilde depolanması gerekmektedir. Ancak bilgilerin depolanmasının yanında bilgiye rahat ve hızlı erişim de önemlidir. Çünkü bilginin en iyi şekilde kullanılabilmesi etkin bir erişimi gerektirmektedir. Günümüzde bilginin depolanması için kullanılan ve etkili erişime olanak sağlayan en geçerli yol ise veri tabanı programlarıdır (2). Veri tabanı; toplanan bilgileri işleyebilen, istenen sonuçları kolaylıkla hazırlayabilen bir bilgisayar programıdır. Veritabanı programları bilgi kavramı için önemli sayılan aşağıdaki özellikleri kazandırmaktadır (3): Okumaya devam edin ‘BİYOİNFORMATİK ÜZERİNE’

Reklamlar

Biyoinformatik Hakkında Bir sunu …

bioinformatics21.gif

biyoinformatik.ppt

Apoptosis Nedir ?

Apoptosis biyoloji bilminde özellikle embriyoloji ve moleküler biyoloji de çok önemli bir yeri olan programlı hücre ölümüne verilen latince karşılıktır.Bu olay gelişim biyolojisinde (embriyoloji) temel tıp bilmlerinde bir çok anlaşılması güç olayın açıklanmasında kullanılmıştır.Örneğin parmaklarımızın nasıl oluştuğu gibi açıklanması geçmiş zamanda bir çok bilim adamının bulmak için uğraştığı bir konuyu aydınlatmıştır.

Apoptosis ; embriyonik gelişim safhalarında çeşitli doku ve organların oluşumu sırasında o dokuyu veya organı oluşturacak hücrelerin moleküler temelleri olan bir uyarıyla yaşamsal faaliyetlerine son vermeleri olayıdır.Bu olayın moleküler temelleri günümüzde bilimadamları tarafından aydınlatılmıştır.Yukarıda izleyeceğiniz animasyonda bu olayın nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.Burda verdiğimiz bilgiler genel olmakla beraber herkezin anlayabileceği ve merakını giderebileceği kadar olmaktadır.Daha geniş çaplı akademik bir bilgiyi yakında dosyalar bölümünde bulabilirsiniz.

Paylaştıkça gelişmek ümidiyle…

Bio A.İsmet ÇAPHAN

Restiriksiyon Enzimlerinin Çalışması Nasıl Gerçekleşir?

Genetik mühemdisliğinde ve moleküler biyoloji de çok kullanılan restirüksiyon enzimlerinin çalışmasını ve moleküler temelinin anlatıldığı animasyonu sizlerle paylaşmaktayız.Restirüksiyon enzimleri bakterilerde gen aktarıında çok önemli bir görev üstlenmektedirler.Be enzimler çok spesifik olarak plazmidleri tanırlar ve keserler.Bu sayede noktaya özgü kesilen plazmide aktarılacak genin geneomda ki yeri tam olarak bilinebilir.Bu olay ise genetik mühensdisliğinde çok önemlidir.

Yakında makaleler bölümünde bu konu ile ilgili akademeik bir bilgiyi de bulabilirsiniz.

Bio.A.İsmet ÇAPHAN


Tbg.org.tr

İstatistikler

  • 429.042 Kişi ziyaret Ettti

RSS Türk Biyoinformatik Grubu

  • Bir hata oluştu; besleme kapalı gibi görünüyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Reklamlar